Sağlık

Obezite çığ gibi büyüyor !

Obezite bilhassa gelişmiş ülkeler için hayli büyük bir sıhhat problemidir. Çocuklarda ve adölesanlarda ise durum çok daha önemli bir hal almaktadır. 0-5 yaşta obezite sıklığı % 8,5 (erkek %10,1, kız %6,8) iken, 6-18 yaşta obezite sıklığı % 8,2 (erkek %9,1, kız %7,3) düzeylerine ulaşmıştır.