Wordpress

Uyumak İçin Hangi Dualar Okunmalı?

Uyumak İçin Dua

Uyku problemi herkeste görülebilir. Buna sebep olarak ise sağlık veya psikolojik sorunlar olabilir. Son dönemlerde yaşadığınız sıkıntılar da bunu tetikliyor olabilir. Uyumak için dua arıyorsanız durum oldukça ciddi olabilir. Çünkü öncesinde mutlaka doktora gitmeyi, meditasyon yapmayı veya farklı tedavi yöntemlerini denemiş olabilirsiniz. Uyku düzeniniz yüzünden sıkıntı yaşıyorsanız bunu aşabileceğiniz elbette farklı yöntemlerde bulunuyor. Güzel bir uyku çekmek için uyku duası okumayı deneyebilirsiniz. Peki, uyku getiren dualar nelerdir? Hangi dualar uyku duası olarak okunabilir? Peygamber Efendimizin uyku duası olarak önerdiği dualar hangileridir? Bugün bebek gibi mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak duaları derledim.

Uyumak İçin Dua

Uyumak İçin Dua

En etkili uyku duası olarak kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de geçen Felak ve Nas surelerini okuyabilirsiniz. Birçok fazileti bulunan bu sureler, iç huzura kavuşmayı da tetiklediği için Allah’ın izniyle güzel bir uyku çekmenize de yardımcı olacaktır.

Medine döneminde indirilen Felak suresi, 5 ayetten oluşmaktadır. Felâk ise sabah aydınlığı anlamına gelmektedir.

Felak Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

Min şerri mâ halak.

Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.

Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

YouTube video

Nas suresi Kur’an-k Kerim’in son suresidir. 6 ayetten oluşur ve Mekke’de inmiştir. Nas ise insanlar anlamına gelmektedir.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul e’ûżu birabbi-nnâs.

Meliki-nnâs.

İlâhi-nnâs.

Min şerri-lvesvâsi-lḣannâs.

Elleżî yuvesvisu fî sudûri-nnâs.

Mine-lcinneti ve-nnâs.

Nas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

İnsanların malikine,

İnsanların ilahına;

İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

YouTube video

En Etkili Uyku Getiren Dua

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ile birlikte birçok farklı dua da uyku getirmek için din alimleri tarafından önerilmiştir. Uyku getiren dua olarak bilinen ve oldukça etkili olduğu dualardan birisi de şu şekildedir;

“Allahümme ġaranti’nnucumu vehedeeti’luyunu ve entelhayyu’l gayyumullezi la te’huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya hayyumu ihdileyhi veenim ayneyya”

Uyku Getiren Dua Anlamı

“Allah’ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükune erdi, Sen ise kendisinin uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyum’sun! Ey Hay ve Kayyum olan Allah’ım, gecemi sükuna erdir ve gözlerimi uyut!”

Bu anlamlı ve tesirli uyumak için dua Heysemi’nin Mecma‘u’z-zevâ’id ve menba‘u’l-fevâ’id kitabının X. cildinde bulunmaktadır. Nakledildiğine göre duanın ardından yine Felak ve Nas surelerini okuyan kişiler rahatça uykuya dalar ve o gece huzurla uyur.

Peygamber Efendimizin Uyku Duası

Peygamber Efendimizin uyku duası için Fatiha suresi tavsiye edilmektedir. Bu feyizli ve anlamlı Fatiha suresi Türkçe okunuşu ve anlamı ise şu şekildedir;

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.

Er-Rahmâni’r-Rahîm.

Mâliki yevmi’d-dîn.

İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.

İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.

Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn. Amiin

Fatiha Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

(O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.

Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir.

(Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.

Bizi dosdoğru yola ilet.

Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Amiin.

YouTube video

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin sahabelerine aktardığı hadiselere göre Peygamber Efendimizin uyku duası için Fatiha suresiyle birlikte aşağıdaki duaların da okunması gerekmektedir.

La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey’in Kadir” ve “La havle velâ kuvvete illâ Billah” dedikten sonra 33 kezSübhanAllah”, 33 kezElhamdülillah”, 34 kez de “Allahu Ekber” ve ardından Kafirun suresi okunmalıdır.

Kafirun suresi 6 ayetten oluşur. Mekke’de indirilen surelerdendir. Türkçe okunuşu ve anlamı ise aşağıdaki şekildedir.

Kafirun Suresinin Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.

Lâ a’budu mâ ta’budûn.

Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

Velâ ene âbidun mâ abettum.

Velâ entum âbidûne mâ a’bud.

Lekum dînukum veliye dîn.

Kafirun Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: Ey kâfirler.

Ben sizin taptıklarınıza tapmam.

Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.

Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz.

Sizin dininiz size, benim dinim bana.

YouTube video

Çabuk uyumak için okuyabileceğiniz bir dua, İslam'da "Yâ Bedi'as-samâvâti vel-ardı, Yâ Zel-celâli vel-ikrâm" şeklinde bilinir. Bu dua, huzur ve sükûnet bulmanızı ve rahat bir uyku çekmenizi desteklemek amacıyla okunabilir. Ancak herkesin uyku düzeni farklıdır, bu nedenle dua okumanın yanı sıra düzenli bir uyku alışkanlığına sahip olmak da önemlidir. Unutmayın ki sağlıklı bir yaşam tarzı, kaliteli bir uyku için en temel faktördür.
İslam'da özellikle rahatlamak ve uyumak için okunan sureler arasında en yaygın olanı "Yasin Suresi"dir. Bu sure, huzur ve sükûnet bulmanıza yardımcı olabilir ve uyku gelmesine katkı sağlayabilir. Ancak her insanın uyku düzeni farklıdır ve bir surenin sadece uyku gelmesine etkisi olmayabilir. Rahat bir uyku çekmek için düzenli bir uyku alışkanlığı edinmek, stresi azaltmak, uyumadan önce sakinleştirici aktiviteler yapmak ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek de önemlidir. Bu nedenle dua ve sure okumalarını, kişisel rahatlama yöntemleriyle birleştirerek kullanmak daha etkili olabilir.
Uykusuzlukla başa çıkmak için okunabilecek bir dua, "Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, 'alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul 'arshil 'azim" şeklindedir. Bu dua, "Allah bana yeter, O'ndan başka ilah yoktur. O'na dayandım ve O, büyük Arş'ın Rabbidir" anlamına gelir ve sıkıntılı anlarda huzur bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak, uykusuzluğun farklı nedenleri olabilir, bu yüzden dua okumakla birlikte stres yönetimi, düzenli bir uyku alışkanlığı geliştirmek ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına dikkat etmek de önemlidir. Uykusuzluğun sürekli bir sorun haline gelirse, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek de gerekebilir.
İslam'da uyku getiren özel bir dua olarak kabul edilen bir sure veya dua bulunmamaktadır. Ancak Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) dua etmeyi teşvik etmiş ve sıkıntılı anlarda veya uykusuzlukla başa çıkmak istendiğinde Allah'a yönelmek önerilmiştir. Kişisel bir yakarışla, içtenlikle Allah'a dua etmek, huzur ve sükûnet bulmanıza yardımcı olabilir. Herkesin uyku düzeni farklıdır, bu nedenle uyku problemleri yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına başvurmanız ve sağlıklı uyku alışkanlıkları geliştirmeye çalışmanız önemlidir.
Bu İçeriği Oylayabilirsin :)
Mustafa

Mustafa

About Author

Yazar, siler, okur, paylaşır.

You may also like

en iyi wordpress blog temaları
Temalar Wordpress

Kişisel Blog İsteyenlere: Wordpress Blog Temaları

Sizin de bildiğiniz gibi #Wordpress açık kaynak kodlu bir yazım sistemidir. Wordpress sayesinde dakikalar içerisinde en güzel web sitelerini hazırlayabilirsiniz.
wordpress nedir
Wordpress

Dünya Trendi: Wordpress!

Wordpress nedir sorusuna kısaca verilebilecek cevap: Herhangi bir kodlama bilginiz olmadan, sadece sürükle – bırak ve tıklamalar sayesinde web sitesi