Uyumak İçin Dua

Uyumak İçin Hangi Dualar Okunmalı?

Uyku problemi herkeste görülebilir. Buna sebep olarak ise sağlık veya psikolojik sorunlar olabilir. Son dönemlerde yaşadığınız sıkıntılar da bunu tetikliyor olabilir. Uyumak için dua arıyorsanız durum oldukça ciddi olabilir. Çünkü öncesinde mutlaka doktora gitmeyi, meditasyon yapmayı veya farklı tedavi yöntemlerini denemiş olabilirsiniz. Uyku düzeniniz yüzünden sıkıntı yaşıyorsanız bunu aşabileceğiniz elbette farklı yöntemlerde bulunuyor. Güzel bir uyku çekmek için uyku duası okumayı deneyebilirsiniz. Peki, uyku getiren dualar nelerdir? Hangi dualar uyku duası olarak okunabilir? Peygamber Efendimizin uyku duası olarak önerdiği dualar hangileridir? Bugün bebek gibi mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak duaları derledim.

Uyumak İçin Dua

Uyumak İçin Dua

En etkili uyku duası olarak kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de geçen Felak ve Nas surelerini okuyabilirsiniz. Birçok fazileti bulunan bu sureler, iç huzura kavuşmayı da tetiklediği için Allah’ın izniyle güzel bir uyku çekmenize de yardımcı olacaktır.

Medine döneminde indirilen Felak suresi, 5 ayetten oluşmaktadır. Felâk ise sabah aydınlığı anlamına gelmektedir.

Felak Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

Min şerri mâ halak.

Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.

Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nas suresi Kur’an-k Kerim’in son suresidir. 6 ayetten oluşur ve Mekke’de inmiştir. Nas ise insanlar anlamına gelmektedir.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul e’ûżu birabbi-nnâs.

Meliki-nnâs.

İlâhi-nnâs.

Min şerri-lvesvâsi-lḣannâs.

Elleżî yuvesvisu fî sudûri-nnâs.

Mine-lcinneti ve-nnâs.

Nas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

İnsanların malikine,

İnsanların ilahına;

İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

En Etkili Uyku Getiren Dua

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ile birlikte birçok farklı dua da uyku getirmek için din alimleri tarafından önerilmiştir. Uyku getiren dua olarak bilinen ve oldukça etkili olduğu dualardan birisi de şu şekildedir;

“Allahümme ġaranti’nnucumu vehedeeti’luyunu ve entelhayyu’l gayyumullezi la te’huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya hayyumu ihdileyhi veenim ayneyya”

Uyku Getiren Dua Anlamı

“Allah’ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükune erdi, Sen ise kendisinin uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyum’sun! Ey Hay ve Kayyum olan Allah’ım, gecemi sükuna erdir ve gözlerimi uyut!”

Bu anlamlı ve tesirli uyumak için dua Heysemi’nin Mecma‘u’z-zevâ’id ve menba‘u’l-fevâ’id kitabının X. cildinde bulunmaktadır. Nakledildiğine göre duanın ardından yine Felak ve Nas surelerini okuyan kişiler rahatça uykuya dalar ve o gece huzurla uyur.

Peygamber Efendimizin Uyku Duası

Peygamber Efendimizin uyku duası için Fatiha suresi tavsiye edilmektedir. Bu feyizli ve anlamlı Fatiha suresi Türkçe okunuşu ve anlamı ise şu şekildedir;

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.

Er-Rahmâni’r-Rahîm.

Mâliki yevmi’d-dîn.

İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.

İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.

Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn. Amiin

Fatiha Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

(O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.

Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir.

(Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.

Bizi dosdoğru yola ilet.

Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Amiin.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin sahabelerine aktardığı hadiselere göre Peygamber Efendimizin uyku duası için Fatiha suresiyle birlikte aşağıdaki duaların da okunması gerekmektedir.

La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey’in Kadir” ve “La havle velâ kuvvete illâ Billah” dedikten sonra 33 kezSübhanAllah”, 33 kezElhamdülillah”, 34 kez de “Allahu Ekber” ve ardından Kafirun suresi okunmalıdır.

Kafirun suresi 6 ayetten oluşur. Mekke’de indirilen surelerdendir. Türkçe okunuşu ve anlamı ise aşağıdaki şekildedir.

Kafirun Suresinin Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.

Lâ a’budu mâ ta’budûn.

Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

Velâ ene âbidun mâ abettum.

Velâ entum âbidûne mâ a’bud.

Lekum dînukum veliye dîn.

Kafirun Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: Ey kâfirler.

Ben sizin taptıklarınıza tapmam.

Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.

Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz.

Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Similar Posts