Sağlık

Eus nedir ? hangi durumlarda yapılır ?

EUS ( Endoskopik Ultrason), bir tıp endoskopik inceleme olup , endoskopi aygıtının uç kısmında küçük bir ultrason probu bulunur. EUS , sindirim sisteminin alt katmanlarını ve katmanlarını , etrafındaki komşu organ ve dokuları incelemeye yarayan bir süreçtir.