Sağlık

Travma modeli: psikolojik travma nedir?

Travma modeline nazaran, ruhsal problemlerin temel nedeni geçmişte yaşadığımız, üzerinden vakit geçmesine karşın duygusal tesirleri hala sürmekte olan çözümlenmemiş konulardır. Klinik tecrübeler ve uygulamalar travma modelinin geçerliliğini göstermektedir. Rastgele aktüel bir neden olmaksızın şahıslar ruhsal dertler ve semptomlar yaşamakta, geçmiş olumsuz his birikimleri psikoterapide çalışıldıkça bu dert ve semptomlar ortadan kalkmaya başlamaktadır.