Sağlık

Çocuklarda epilepsi

Beyin milyonlarca nörondan oluşmuştur ve bu nöronlar birbiriyle ilişki halindedir. Beyinde farklı fonksiyonlar gören bu nöronlarda ani ve olağandışı elektriksel aktiviteler sonucu ortaya çıkan yineleyici bozukluklar epilepsi nöbeti (sara hastalığı) olarak isimlendirilirler. Epilepsi aslında az görülen bir sorun değildir. Dünyada epilepsi yaygınlığı % 0.5-1 üzeredir. Ülkemizde 0-16 yaş altı çocuklarda % 0.8 olarak bildirilmiştir. Kız ve erkeklerde birbirine emsal oranlarda görülebilir.