Sağlık

Cinsel istismara uğramış çocuklarla görüşme koşulları ve ortamı

Cinsel istismara maruz kalmış çocuklar kırılgan kümeler oldukları için görüşme ortamlarında hassasiyet büyük ehemmiyet arz etmektedir. Cinsel istismar psikososyal gelişim sürecini sona erdirmiş ve yaş olarak küçük sayılan bir çocuğun kendisinden yaşça büyük bir birey tarafından cinsel haz almak hedefi ile kullanılmasıdır. Genital kısımlara dokunma, teşhircilik, röntgencilik, pornografiden ırza geçmeye kadar, çok hacimli tüm tavır ve davranışları kapsamaktadır (Polat, 2016, s.103).