Sağlık

Erken çocukluk (0-6 yaş) döneminde dil gelişimini etkileyen faktörler

Okul öncesi devir çocuklarının lisan gelişimini etkileyen faktörler neler ? gelin birlikte bakalım… ???? Sıhhat; Mümkün yaşanılan hastalık periyodunun beklenilen mühletten uzun sürmesi çocuğun konuşmasında gecikme nedeni ortasında yer alırken ,hastalık devrindeki kısıtlı irtibat imkanı ve ebeveynlerin çocuğu yormamak için her isteğini yerine getirmesi çocukta bu manada süreksiz bir tembellik yaşanmasına neden olabilmektedir. ????Zekâ; Literatür 2 yaştan itibaren lisan ve zekâ ortasında yakın münasebet olduğunu birebir vakitte da konuşmaya erken başlayan çocukların IQ seviyelerinin olağan yahut üstün olma mümkünlüğünün daha yüksek olduğunu kabul etmektedir. Lisan gelişimi zihinsel gelişime tabiidir!.. ????Sosyo-Ekonomik Koşullar; Ebeveynlerin sosyo ekonomik şartları, faal vaktin değerine inanmaları uygun çevresel şartlar sağlama, masal okuma, oyun oynama ve lisanı kullanmada yanlışsız rol model olarak çocuklarının lisan gelişimlerine gerekli hassasiyeti göstermeleri bir öbür faktördür. ????Cinsiyet; Literatür kız çoc