Sağlık

Anjiyografide hangi el bileğini tercih edelim ?

El bileğinden anjiyografi süreci, tabibe kolaylık sağlaması ve anjio süreci hastanın sağından yapılması nedeni ile ekseriyetle sağ el bileği kullanılarak yapılır. Sol el bileğinden süreç yapmak doktor açısından daha güç olmakla birlikte, damar yolu içinde kateter hareketi daha azdır. Ayrıyeten sağ el bileğinden kalp damarlarına ulaşmak için sağ taraf şah damarının çıktığı damar kökünden geçmek gerekir. Münasebetiyle sol el bileği yolu ile anjiyo, sağ el bileğine nazaran daha avantajlı olabilir. Fakat bu iki yolu karşılaştıran çok az çalışma vardır.

Sağlık

Obezite çığ gibi büyüyor !

Obezite bilhassa gelişmiş ülkeler için hayli büyük bir sıhhat problemidir. Çocuklarda ve adölesanlarda ise durum çok daha önemli bir hal almaktadır. 0-5 yaşta obezite sıklığı % 8,5 (erkek %10,1, kız %6,8) iken, 6-18 yaşta obezite sıklığı % 8,2 (erkek %9,1, kız %7,3) düzeylerine ulaşmıştır.