Sağlık

Bel fıtığı tedavi yöntemleri nelerdir?

Vücudumuz omurga sistemi (spine) üzerinde ayakta durabilir. Boynumuzdan kuyruk sokumuna kadar 33 omurga (vertebra) vardır. Bu omurgalar ortasında disk denilen yumuşak doku vardır. Bu disk, vücudumuza esneklik ve dayanıklılık sağlar. Bel fıtığı tedavisi Beyin ve Hudut Cerrahisi kısmı tarafından takip edilmektedir. Tüm omurga sistemi 4 kısma ayrılır: • Boyun omurları : Uzunluğundaki birinci 7 omurgadan oluşur. • Sırt omurları : Sırttaki 12 omurgadan oluşur. • Bel omurları : Belimizdeki 5 omurgadan oluşur. • Sakrum omurları: Her iki kalça kemiği ortasında yer alan 5 omurgadan oluşur.