Sağlık

Akupunktur tedavisi ile sigaraya son !!!

Yapmanız gereken birinci ve tek şey sigarayı bırakmaya karar vermektir. Bu, insanın hayatında alabileceği en kıymetli kararlardan biridir. Bu kararı verdikten sonra, akupunktur, size sigarayı bırakmanızda büyük kolaylık sağlayacaktır.
İnsanlarda serotonin ve endorfin ismi verilen iki husus vardır. Bunlar beyinde bulunur ve rahatlık, güzellik, keyif ve huzur üzere hisler ile ilgilidirler. Olağanda insanlarda kahkaha atınca, keyifli bir haber alınca ya da çikolata yahut hoş bir tatlı yiyince, bir yeriniz acıyınca serotonin ve endorfin seviyesi yükselir. Lakin sigara içenlerde serotonin – endorfin salgılama işini sigara üstlendiğinden beden otonomisini kaybetmiştir. Hani keyiflenince de, dertlenince de sigara içilir ya, işte, açıklaması bu biçimdedir.
Sigarayı bırakanlarda birinci hafta beyin serotonin salgılama işini gerçekleştiremediğinden beden hayli sıkıntı anlar yaşar. Beyin lakin 72 saat sonra eski misyonunu yapmaya başlar.
Bu 72 saatlik mühlet içinde, hastanın mahrumluk belirtileri önlenirse, sigarayı bırakması çok kolaylaşır. Akupunktur tedavisi ile, kişinin sigara içmemekten ötürü oluşabilecek şikayetlerini ortadan kaldırır. Böylelikle sigara içmemeye karar vermiş olan kişi, bunu hiç zorlanmadan başarır;çünkü, akupunktur tedavisi beyni tekrar sigaraya gerek duymadan serotonin ve endorfin salgılaması için uyarır ve bundan sonra da beyin eski olması gereken otonomisini kazanır.
AKUPUNKTUR İLE KAÇ SEANSTA SİGARA BIRAKILABİLİR ?
Sigara bırakmak için hergün, gün çok yahut 2-3 gün aralıklarla; hastamızın sigara içme yılı, sayısı ve alışkanlıklarına bağlı olmak üzere 5 seans kâfi olmaktadır. Birtakım hastalarımızda ise tek seans bile kâfi olabilir. Tedavi müddetince tek bir sigara dahi içilmemesi ve nikotin preparatları(bant, sakız vb…gibi)kullanılmaması gerekir. Aksi halde başladığımız noktaya geri döneriz. Bağımlılık derecesi çok yüksek olanlar bu uygulamadan çekinirler ve azaltarak bırakmak istediklerini söylerler, ancak bu tedavi yardımıyla bağımlılıktan kurtulmak çok zorlayıcı olmayacaktır ve azaltarak bırakmak pek mümkün değildir.
SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN KİŞİ NELER YAPMALIDIR ?
Öncelikle kesin karar verdiğinden emin olmalıdır. Birden fazla vakit bir gün belirlemek ve buna hazırlanmak faydalı olmaktadır. Tedaviye gelmeden evvel en az 12 saat sigara içmemiş olarak gelmesini bilhassa tercih ediyoruz. Zira 12 saat nikotin alamamış bir beden kimi tepkiler gösterir ve muayene sırasında bu tepkiler kulak dedeksiyonu ve tespitlerde patolojik noktalar olarak sinyal verir, tedavi buna nazaran yapılır. Halbuki 1-2 saat evvel sigara içmiş bir beşerde nikotin eksikliği bulgularını tespit etmekte zorlanırız. Böylece tedavi ve sonuçları da manalı derecede yüksek oranlarda muvaffakiyet sağlamaktadır.
TEDAVİDE NELER UYGULANMAKTADIR ?
Akupunktur, Lazer, SOE Oksijen Tedavisi, Lazer Akupunktur, Manyetik alan regülasyonu ve nikotin detoksu uygulanmaktadır.
AKUPUNKTUR TEDAVİSİ İLE SİGARAYI BIRAKMADA MUVAFFAKİYET ORANI NEDİR?
% 85-90 üzere yüksek bir muvaffakiyet oranı mevcuttur.
SİGARA NEDEN ZİYANLIDIR ?
Tütün kullanımı yaklaşık 180 yıl öncesine kadar gidiyor. Birinci vakitlerde tütünün sıhhate güzel geldiği düşünülüyordu. Sigaranın ziyanları 1950’li yıllara kadar çok fazla bilinmiyordu. Fakat, daha sonraki yıllarda yapılan araştırmalar, sigaranın insan sıhhatine nitekim çok ziyanlı olduğunu ortaya çıkardı. Sigara dumanında sıhhat açısından ziyanlı yüzlerce husus bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bunların en çok bilinenlerinden birkaç tanesi; amonyak, terebentin, kadmiyum, insektisitler, naftalin, aseton, arsenik, formal, hidrojen siyanür, radon, polenyum, deterjanlar…vd. . . Bunların bir birçok kanserojendir. Ayrıyeten tütün ve sigaranın sarıldığı kağıdın yanmasından ötürü açığa çıkan hususlar ve katran da tekrar kanserojen hususlar ortasındadır.
Kalp-Damar sıhhati açısından bilhassa tehlikeli olan hususlar ise nikotin ve karbonmonoksittir. Nikotin kalp artışlarını hızlandırır, tansiyonu yükseltir, kan pıhtılaşmasını artırır. Yani kalbin yükünü ve oksijen muhtaçlığını arttırır. Bütün yanma olaylarında açığa çıkan zehirli bir gaz olan karbonmonoksit ise, kandaki oksijen ile birleşerek kanda bulunan oksijen ölçüsünü düşürür. Sonuç olarak nikotin nedeniyle oksijene ihtiyacı artmış olan kalp, kanda kâfi oksijeni bulamaz ve işi çok daha zorlaşır.
Sigara kullanımı ile direkt bağlantısı olduğu kanıtlanmış hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:Ağız kanserleri, sindirim sistemi kanserleri, teneffüs sistemi kanserleri, akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, ülser, mesane kanserleri.
Dünya Sıhhat Örgütü’ne nazaran; dünyada 1 milyar 100 milyon insan sigara içiyor. Erkeklerin %47si, bayanların %12’si sigara tiryakisi. Ayrıyeten, son yıllarda sigara içen bayanların sayısında nispeten daha fazla bir artış olduğu gözlenmektedir. Bu da dünyada yeni gelecek kuşakların sıhhatini direkt olarak etkileyecektir. Son sayılara nazaran, dünyada yılda 3 milyon kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle ölmektedir.
Artık çabucak yeri gelmişken değerli bir hususa değinmek gerekiyor. Örneğin; akciğer kanserinin sigaraya bağlı olarak meydana geldiği heryerde söyleniyor. Ama siz daha geçen ay akciğer kanserinden ölen bir tanıdığınızın hiç sigara içmediğini biliyorsunuz ve uzmanların biraz fazla abarttığını düşünüyorsunuz. Bunun açıklaması şöyle:Akciğer kanserinin 4 çeşidi vardır; hatta bunların da alt kümeleri vardır. Bunların içinde sigara kullanımı ile direkt ilgili olanlar (%60)zaten en sık görülen kanser çeşitleridir. Sigara ile ilgisi olmayan ise, çok daha az oranda görülen bir kanser tipidir.
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya nazaran günde 20 sigara’dan fazla içenlerin %40’ı, daha emeklilik yaşına gelmeden ölmektedir. Halbuki sigara içmeyenlerde bu oran %15’dir.
Bir de pasif içici kavramı var. Sigara içen kişi, şayet filtreli sigara içiyorsa, bu filtre bir ölçü ziyanlı unsurun geçişini engelleyebilir. Halbuki sigaranın ucundan havaya karışan duman hiçbir süzgeçten geçmediği için daha tehlikelidir. Yani uzun müddet bu dumana maruz kalan ve pasif içici denilen bireyler de tehlike altındadır. Ayrıyeten unutmamak gerekir ki, sigarayı içen bireyde havaya yayılan bu dumanı tekrar solumaktadır. Sigara içilen konutlardaki küçük çocuklarımız bronşit ve zatürre üzere teneffüs yolu hastalıklarına daha sık yakalanır. Pasif içici olduklarından akciğer kanseri açısından risk grubundadırlar ve ileride sigara içmeye daha çok eğilimli olurlar.
Bilhassa gelişmiş ülkelerde kamuoyuna yansıyan bu sonuçlar ve alınan önlemler sonucunda sigara kullanımı %50 ye varan oranlarda azalmıştır. ABD, İngiltere, Kanada bu mevzuda başarılı ülkeler ortasındadır. Öte yandan, birebir vakitte sigara üreticisi olan bu ülkeler, gelişmekte olan ülkelerde edindikleri pazarlarını büyütme uğraşı içindedirler.
SİGARAYI BIRAKAN BİR İNSANIN BEDENİNDE NE ÜZERE OLUMLU DEĞİŞMELER OLUR ?
20 dk sonra tansiyon ve nabız olağana döner
8 saat sonra beden kendini yenilemeye başlar. Kan oksijeni olağan seviyeye çıkar.
24 saat sonra kalp krizi riski azalmaya başlar. 1 yıl sonra yarıya düşer.
48 saat sonra duyu organları düzgün çalışmaya başlar. Tat ve koku duyusu düzelir. Cilt kendini yeniler.
72 saat sonra akciğer kapasitesi artar, teneffüs rahatlar.
2 hafta sonra efor kapasitesi artar. (yürüme, koşma, cinsel güç, merdiven çıkma vb…)
1-9 ay içinde akciğer hücreleri yeniler. Akciğer hastalıkları riski azalır. Öksürük, nefes darlığı şikayetleri vb. düzelir.
5 yıl sonra ağız, boğaz, yemek borusu kanserleri riski %50 azalır.
Pankreas, mesane, rahim kanseri riski azalır.
Sindirim sistemi ülseri riski azalır.
Sigara gebelikten evvel ya da gebeliğin birinci 3 ayında bırakılırsa erken doğum riski ve düşük doğum kilolu bebek doğurma riski, içmeyenlerdeki seviyeye iner.
Koroner kalp hastalığı riski sigaranın bırakılmasından 15 yıl sonra sigara içmeyenlerin seviyesine iner.
Birebir meskende yaşayan küçük çocuklar ve bebeklerin, teneffüs yolu hastalıklarına yakalanma riski azalır.
SİGARA İÇEN BİR KİŞİYİ BIRAKMAYA İTEN NEDENLER NELERDİR ?
Sigaraya bağlı bir hastalığın ortaya çıkması.
Fiyatın değerli gelmesi.
Sigaranın ziyanları hakkındaki yayınlar.
Etrafı tarafından bırakmaya yönelik teşvik, kınama.
Kapalı yerlerde sigara içiminin yasaklanması.
Gelişmiş ülkelerde sigaranın ziyanları hakkındaki yazılar, sigaranın fiyatı, kınama ve yasaklamalar tesirli olmaktadır;ancak, bizim insanımızı bir hastalığın ortaya çıkması sada çok etkilemektedir. Örneğin, kalp krizi geçirmiş yahut by-pass ameliyatı olmuş hastaların sigarayı bırakma oranları yüksektir ve başarılıdır.
SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERİN YAŞADIKLARI TİPİK TELAŞ VE SIKINTILAR NELERDİR ?
Sigarayı azaltmak mı, büsbütün bırakmak mı? Mahrumluk belirtilerinin daha uzun sürmesine neden olur. Çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır. Sigara ölçüsü yeniden arttırılır.
Vakte bağlanan sigara içimi: Bedene tekrar nikotin tesirini hatırlatır. Vakitle nizamlı olarak içmeye dönüşür. Halbuki sigara içilmemesine alışmak daha kolaydır.
Etraf baskısı: Sigarayı bırakanların birçok etrafı tarafından adeta içmeye zorlanır. Bu, sigara içenlerin bir kişiyi daha kaybetmelerinden kaynaklanan değişik bir ruhsal durumdur. Fakat kısa bir vakit içinde arkadaşlarınız da sigara içmediğinizi kabullenip sizi rahat bırakacaklardır.
Katran ve nikotin seviyesi düşük (light)sigara içmek: Bu durumda çoklukla günlük sigara adedi arttırılarak eski nikotin seviyesi tutturulmaya çalışılır. Zati ‘tehlikesiz sigara’ yoktur.
Sorumluluğu diğerine yıkmak: Birden fazla kişi sevdiği birisi onu desteklemezse sigarayı bırakmaktan kaçar. Hatta deneyip de başarısız olursa diğerini hatalar. Meğer sigarayı bırakmak öncelikle ferdî bir problemdir, kesinlikle kendinize güvenmeyi başarmalısınız.
Şişmanlama korkusu: Gerçekte sigarayı bırakanların yaklaşık üçte biri kilo alır ve bu fark gerçekte 3-4 kg. kadardır. Bundan daha fazla alınan kilolar kendine güvensizlikten kaynaklanan, sigarayı elde ve ağızda tutmak alışkanlığının yerini alan, abur cubur atıştırma alışkanlığıdır. Meğer, gerçekte sigarayı bırakmaktan ötürü birinci günlerde açılan iştah, kısa bir mühlet sonra olağana döner.
Mahrumluk belirtileri: Şiddetli nikotin arayışı, gerginlik, kızgınlık, huzursuzluk, sonluluk, uyku kalitesinin bozulması, iştah artışı ve gibisi belirtiler olabilir. Bu belirtiler geçicidir ve bedenin kendini onardığını gösterir. Örneğin, öksürük ve balgam artışı, teneffüs yollarındaki titrek tüylerin zehirli unsurları atmak için misyonlarını yerine getirmeye başlamasından kaynaklanır. Mahrumluk belirtileri sigara bırakanların 2/3’ünde görülür. Belirtiler, birinci 72 saat içinde şiddetlenir. 7-10 gün içinde azalarak ortadan kalkar.

Bu İçeriği Oylayabilirsin :)
Mustafa

Mustafa

About Author

Yazar, siler, okur, paylaşır.

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like

Editörün Seçimi Sağlık Yaşam

Makarna Kilo Yapar mı? Böyle Yersen; Hayır!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Makarnadan vazgeçemiyoruz evet. Bazen yemek yapamayacak kadar kendimizi halsiz hissettiğimizde öğünü güzel bir makarnayla geçiştirebiliyoruz. Fakat makarna kilo yapar mı
kolay kilo vermenin yolları
Sağlık Yaşam

Kolay Kilo Vermenizi Sağlayacak Yöntemler

Kolay kilo vermenin yolları hakkında araştırma yapan bayanlara öncelikle şunu söylemem gerekiyor; Sağlıklı kilo vermek her şeyin önemlisi… Çünkü kolayca